Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


ELLAS YPEN           EE

Έργα

Τεχνικές Εκθέσεις Θεματικών Ενοτήτων στο Γ' Κ.Π.Σ.

2. Ερευνα και μελέτη επιλεγμένων κοιτασμάτων οργανογενών πρώτων υλών για εξωηλεκτρικές χρήσεις

3. Καινοτόμες τεχνολογίες – τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριμμάτων μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας και εγκαταλειμμένων δημόσιων μεταλλείων – πιλοτικές εφαρμογές

3.1   Απορρίμματα μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας

    3.1.1 Καταγραφή απορριμάτων μεταλλευτηικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας. Μελέτες και έρευνες επιπτώσεων τεχνικών αδρανοποίησης και αξιοποιήσης. Πιλοτικές εφαρμογές.

    3.1.2 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων monitoring, μοντελοποίηση, ταξινόμηση-επαναχρησιμοποιήση απορριμάτων

    3.1.3 Μελέτες επιπτώσεων σε θαλάσσιους οργανισμούς και ιζήματα

    3.1.4 Μελέτες σταθερότητας φάσεων, πιλοτικές εφαρμογές αδρανοποίησης απορριμάτων και δοκιμές ανάκτησης χρήσιμων ουσιών από απορρίματα.

3.2   Αξιοποίηση δημόσιων εγκαταλειμμένων μεταλλείων

    3.2.1 Τεχνικές αξιοποίησης δημόσιων εγκαταλειμμένων μεταλλείων, πιλοτική εφαρμογή.

    3.2.2 Χωροταξική αξιολόγηση, πιλοτικές εφαρμογές ανάδειξης εγκατελειμένων δημόσιων μεταλλείων

    3.2.3 Μελέτες κόστους οφέλους και οικονομετιχνικών παραμέτρων

4. Βιομηχανικά ορυκτά, καινοτόμες τεχνολογίες, νέα προϊόντα

4.1   Αστριοι  
4.2   Χαλαζίας
4.3   Αξιολόγηση φυσικών ζεολίθων στην βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού, στην δέσμευση βαρέων μετάλλων από υγρά απόβλητα και στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών
4.4   Αξιολόγηση βερμικουλίτη σε περιβαλλοντικές εφαρμογές και σε γεωργικές καλλιέργιες
4.5   Αξιολόγηση ολιβιμιτών σε περιβαλλοντικές χρήσεις
4.6   Αξιολόγηση γρανατών ωε εναλλακτικό αποξεστικό υλικό για απάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις αμμοβολές
4.7   Βιομηχανικά ορυκτά για χρήση τους στην τσιμετοβιομηχανία
4.8   Οι άργιλοι στην κεραμική και σε άλλες χρήσεις
4.9   Ανθρακικά ως πληρωτικά
4.10   Αξιοποίηση ιπτάμενης και υγρής τέφρας λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας σαν εδαφοβελτιωτικό για γεωργικές εφαρμογές
4.11  Εθνική βάση δεδομένων βιομηχανικών ορυκτών

6. Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών / τεχνικών εμπλουτισμού λεπτομερών τεμαχιδίων για την αξιοποίηση επιλεγμένων κοιτασμάτων της Ελλάδας

6.1   Διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού και τεχνολογικής επεξεργασίας της εξορυγμένης σμύριαδς της Νάξου  
6.2   Διερεύνηση παρασκευής κεραμικών πορώδων δομών και φιλτρων αξιοποιώντας χαμηλού κόστους αργιλοπυριτικές ορυκτές πρώτες ύλες της Ελληνικής επικράτειας

7. Ανάδειξη γεωτόπων – γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη

7.1   Ταυτοποίηση, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση γεωτόπων για δημιουργία τράπεζας γεωτόπων και δυνητικών γεωπάρκων Ελλάδας  
7.2   Εισαγωγή, επεξεργασία δεδομένων τράπεζας γεωτόπων και δυνητικών γεωπάρκων Ελλάδας
7.3    Μελέτες – σχεδιασμός γεωδιαδρομών για δυνητικά γεωπάρκα
7.4   Μελέτες σκοποιμότητας και διαχειριστικά σχέδια δημιουργίας γεωπάρκων
7.5   Αναπαραγωγή μελέτης εργαλείου (δημιουργία, αναπαραγωγή υλικού

8. Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών αστικών και περιαστικών περιοχών Ελλάδος – πιλοτικές εφαρμογές

8.1   Συλλογή και κωδικοποίηση υπαρχουσών γεωθεματικών πληροφοριών των πρωτευουσών των νόμων της Ελλαδος  
8.2   Ολοκληρωμένη γεωλογική, τεχνικογεωλογική, υδρογεωλογική, γεωχημική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη αστικής και περιατικής πιλοτικής περιοχής Θρακομακεδόνων ν. Αττικής
8.3   Ολοκληρωμένη γεωλογική, τεχνικογεωλογική, υδρογεωλογική, γεωχημική γεωφυσική έρευνα και υποθαλάσσια έρευνα και μελέτη αστικής και περιατικής πιλοτικής περιοχής Ναυπλίου ν. Αργολίδος
8.4   Ολοκληρωμένη γεωλογική, τεχνικογεωλογική, υδρογεωλογική, γεωχημική γεωφυσική έρευνα και υποθαλάσσια έρευνα και μελέτη αστικής και περιατικής πιλοτικής περιοχής Δράμας ν. Δράμας
8.5   Ολοκληρωμένη γεωλογική, τεχνικογεωλογική, υδρογεωλογική, γεωχημική γεωφυσική έρευνα και υποθαλάσσια έρευνα και μελέτη αστικής και περιατικής πιλοτικής περιοχής Σπάρτης ν. Λακωνίας
8.6   Αναθεώρηση – διόρθωδη των γεωλογικών χαρτών της Ελλάδας κλίμακας 1:50.000
8.7   Σεισμολογική και σεισμική έρευνα για το σχεδιασμό ενισχυμένης αντισεισμικής θωράκισης των τεσσάρων πιλοτικών περιοχών των Θρακομακεδόνων ν. Αττικής, Ναυπλίου ν. Αργολίδος, Σπάρτης ν. Λακονίας, Δράμας ν. Δράμας

10. Μελέτη καταγραφής, αποτίμησης, προσομοίωσης και αξιολόγησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας

10.1  Γεωθερμική έρευνα – αξιολόγηση περιοχής Αλμωπίας ν. Πέλλας  
10.2  Διαχρονική παρακολούθηση γεωθερμικών πεδίων
10.3  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων λεκάνης Θεσσαλονικής
10.4  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων περιοχής Βόλβης ν. Θεσσαλονικής
10.5  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων περιοχής Ακροποτάμου (ν. Καβάλας)
10.6  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων περιοχής Ακροποτάμου (ν. Καβάλας)
10.7  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων περιοχής βόρειας Ευβοίας
10.8  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων περιοχής Συκιών (ν. Αρτας)
10.9  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων περιοχής Ρίζας Αντιρρίου
10.10  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων στη νήσο Χίο (Θυμιανά – Νένητα)
10.11  Ερευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων στη Λεκάνη Σπερχειού

11. Καταγραφή και αποτίμηση υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας

11.1 Μελέτη υδροφόρων συστημάτων νήσου Κρήτης. Πηγές, καρστικοί, προσςχωματικοί υδροφόροι. Ποιοτική καταγραφή (Υ.Δ.13)  
11.2 Επικαιροποίηση στοιχείων υπόγειων νερών Ηπείρου (Υ.Δ.05)
11.3 Παρακολούθηση ισοζυγίων άνω ρου Αλιάκμωνα, Βερμίου, ΠτολεμαΪδας (Υ.Δ.09)
11.4 Υδατικά ισοζύγια λεκανών, παρακολούθηση της ποιότητας και μέτρα προστασίας των νερών της κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Δ. αν.09, 10,11)
11.5 Αξιολόγηση υδατικών πόρων Αττικής και νήσων Αργοσαρωνικού. Στρατηγικά αποθέματα (Υ.Δ. 06, τμ. 03)
11.6 Υπόγειο υδατικό δυναμικό Θεσσαλίας (Υ.Δ. 08)
11.7 Αποτίμηση υδατικών πόρων Αιγαίου. Ποιοτικοί έλεγχοι και προτάσεις αξιοποίησης (Υ.Δ.14)
11.8 Εκτίμηση και αξιοποίηση υπόγειων νερών Ιόνιων νήσων (Υ.Δ. τμ. 02,05)
11.9 Καταγραφή των στοιχείων υπόγειων νερών Αν. Στερεάς Ελλάδας. Υποδομές και μετρήσεις στις λεκάνες απορροής των ν. Ευρυτανίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας (Υ.Δ. δυτ.07)
11.10 Αποτίμηση υδατικού δυναμικού Δυτ. Στερεάς Ελλάδας (Υ.Δ. 04)
11.11 Καταγραφή και αποτίμηση των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισσού και υπολεκανών ν. Βοιωτίας και Ευβοίας (Υ.Δ. αν.07)
11.12 Μελέτη υδατικών αποθεμάτων Βορ. Πελοποννήσου, με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε φαινόμενα υφαλμυρινσης (Υ.Δ. 02)
11.13 Αποτίμηση υδατικού δυναμικού Κ. Και Ν. Πελοποννήσου και ποιοτικός έλεγχος υδατικών πόρων (Υ.Δ. 01,03)
11.14 Αποτίμηση υδατικού δυναμικού Θράκης (Υ.Δ. 12)

12. Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδας

ΔΥΔΓΕΩ

ΓΕΩΧΑΡΤ (Γεωλογική πολυθεματική Χαρτογράφιση σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών, περιβαντολλογικών και πολιτιστικών στόχων. )

geochemistry

1.1 Προσαρμογή- εναρμόνιση δεδομένων γεωλογικού υποβάθρου του ελληνικού χώρου με εκείνα του υπόλοιπου ευρωπαϊκού. (ONE GEΟLOGY)
1.2 Γεωλογική, Γεωθεματική χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας (1:5.000) περιοχής Βόλου Ν. Μαγνησίας (ΑΣΤΒΟ)
1.3 Γεωλογική, Πολυθεματική χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας (1:5.000) περιοχής Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας (ΑΣΤΗΓ)
1.4 Γεώτοποι, Γεωδιαδρομές, υποδομή για γεωπάρκα και ένταξη τους στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων UNESCO (ΓΕΩΠΑ)

Οι ερευνητικές και μη εργασίες της προτεινόμενης Πράξης κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές δράσεις αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες για λήψη.

 

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90